Üzleti feltételek

 

Az Általános szerződési feltételek a Szlovák Köztársaságban hatályban lévő törvényekkel vannak összhangban.

Premier Sport Tour, s. r. o. , társaság, székhelye: Na Revíne 29/C Pozsony, 831/01

Statisztikai számjel: 46219455, Adószám: SK2023285616, bejegyezve a Pozsony III Járási Bíróság cégjegyzékében a Sro rész, 73743/B betét alatt

 1. ÁLTALÁNOS rendelkezések
  1. Az Általános szerződési feltételek (továbbiakban „ÁSZF“) a vevő (a továbbiakban: “vevő “) és az eladó – a Premier Sport Tour s.r.o. – társaság (a továbbiakban: “eladó“) jogait és kötelességeit határozzák meg az Üzemeltető www.fbtfanshop.hu (a továbbiakban: webáruház) domain név alatt elérhető internetes webáruházon keresztül történő értékesítés során.
  1. Az ÁSZF hatálya kiterjed az Eladó honlapján (www.fbtfanshop.hu) keresztül a Vevő részére nyújtott minden “elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, az ehhez kapcsolódó jogokra, kötelezettségekre, továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére.
  2. A megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy megismerkedett az Általános szerződési feltételekkel, amelynek a panasztételi eljárás elválaszthatatlan részét képezi, és hogy fenntartások nélkül egyetért velük. A Vevő a megrendelés tényleges teljesítése előtt kellően tájékozott az ÁSZF- ről.

A Vevő által a rendelés során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk.

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan idõre:

  1. Eladó:

Premier Sport Tour, s. r. o. , társaság, székhelye: Na Revíne 29/C Pozsony, 831/01

Statisztikai számjel: 46219455, Adószám: SK2023285616, bejegyezve a Pozsony III Járási Bíróság cégjegyzékében a Sro rész, 73743/B betét alatt Bankszámlaszám: HU12 1209 2000 0179 1719 0010 0000 (Raiffeisen bank)

Telefonszám: +36 70 2398375 Email: [email protected]

  1. Vevő az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Vevő.
  2. Árunak számít minden, az Eladó által az Webáruházon közzétett termék.
 
  1. A Vevő a megrendelés elküldésével megadja az Eladónak a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, vagy azokat az adatokat, amelyeket a vásárlási bizonylaton szeretne, hogy fel legyenek tüntetve. A Vevő regisztrációs folyamata, elektronikus árurendelése és a fizetés menete, illetve a Vevő személyes adatai is, védettek.
  1. Az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyra, amelyeket a jelen ÁSZF nem kifejezetten szabályoz a következő rendelkezések az irányadók: Szlovák Polgári Törvénykönyv (40/1964. Sz. Törvény, ) és 250/2007. 102/2014. Számú Törvény a Fogyasztók Védelméről, valamint a kapcsolódó jogszabályok, mindig aktuális változatukban.
  2. Szerződés

Eladó és Vevő között a webáruház és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

  1. Szerződés létrejötte

Az adásvételi szerződés megkötése a Vevő megrendelésével történik, amely adásvételi szerződés

megkötésére vonatkozó ajánlat és a megrendelés Eladó általi elfogadása. A megrendelés (vételi

szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat) elfogadásával adásvételi szerződés jön létre a Vevő és

az Eladó között.

  1. Megrendelés/ ajánlat adásvételi szerződés megkötésére

A megrendelések leadása a webáruházon kizárólag elektronikus úton lehetséges. A megrendelés leadásához a weboldalon regisztráció nem szükséges. A Vevő köteles a megrendelőlapon legalább azokat az adatokat kitölteni, amelyeket kötelezően megjelöltek; azok teljesítése nélkül a megrendelés elküldése nem lehetséges, és az adásvételi szerződés nem köthető meg. A Vevőnek lehetősége van ellenőrizni a megrendelést vagy elküldeni a megrendelés elküldése előtt.

  1. A Vevőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására. A Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre.
  2. Az Eladó nem vállal felelősséget a kézbesítés késéséért és a kárért, amely a Vevő hiányos,

ill. hibás regisztrációjából kifolyólag keletkezett.

  1. A Vevő köteles az Eladó által e-mailben küldött elektronikus rendelésről szóló visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Abban az esetben, ha az Eladó által küldött visszaigazoló e-mail és az elektronikus rendelés közt eltérések mutatkoznak, a Vevő köteles az Eladót erről e-mailben tájékoztatni az [email protected] e-mail címen.
  1. Az elektronikus rendelés fő feltételeinek a következők számítanak:
 1. A Vevő önigazolása, azaz a fizikai személy, ill. jogi személy neve, címe, cégjegyzékszáma, elérhetőségei (telefonszám vagy e-mail cím).
 2. A katalógusból rendelt áru kódja vagy leírása.
 3. A rendelt áru mennyisége.
 
 1. Az áru kézbesítési helyének címe (amennyiben ez az adat nem kerül feltüntetésre, a kézbesítés helyének a Vevő lakcíme tekintendő).
 2. Az áru kézbesítésének ideje: nap, óra. (amennyiben a Vevő a szerződési feltételekben feltüntetettektől eltérő módon egyezik meg az Eladóval).
 3. Az áru átvételére felhatalmazott személy család- és keresztneve (amennyiben ez az nem kerül feltüntetésre, az áru átvételére a Vevő jogosult, esetleg a Vevő bármelyik alkalmazottja.
  1. Ha a rendelés nem tesz eleget a fent említett feltételeknek, nem tekinthető teljesnek. Az Eladó ilyen esetben megkísérli a kapcsolatfelvételt a Vevővel, és kitölti/pontosítja a szükséges adatokat. Az elektronikus rendeléshez szükséges adatok megszerzése pillanatától a rendelés teljesnek minősül.
  2. Az áru mellett feltüntetett kézbesítési idő informatív jellegű, tájékoztatja a Vevőt arról, hogy az adott áru megtalálható-e a raktáron.
  1. Amennyiben a rendelés után a Vevő e-mail fiókjába nem érkezett visszaigazoló levél, ellenőriznie kell a Spam mappát is. Ha ott sem találja, fel kell vennie a kapcsolatot az Eladóval.
  2. Rendelés feldolgozása

Az Eladó e-mailben a Vevő által megrendeléskor megadott e-mail címre visszaigazolja a Vevőnek a megrendelés feldolgozását és így az adásvételi szerződés megkötését. Az adásvételi szerződés úgy jön létre, hogy az Eladó visszaigazolást küld a megrendelés feldolgozásáról a Vevő által megadott e-mail címre.

  1. A létrejött adásvételi szerződés (beleértve a megállapodott árat) csak a felek kölcsönös megállapodása révén vagy jogi alapon változtatható meg.
  1. A rendelés érvénytelenítése

Az adásvételi szerződés a megrendelés elfogadásával jön létre, és feladásig felmondható. A Vevő legkésőbb a teljesítést megelőző napon lemondhatja a megrendelést a +36 70 239 8375 telefonszámon vagy e-mailben: [email protected].

  1. Az Eladó fenntartja a rendelés (vagy a rendelés egy részének) érvénytelenítésének jogát, amennyiben az árut már nem gyártják, nem beszerezhető, vagy a beszerző látványos árkülönbséget szabott meg. Ilyen esetben az Eladó azonnal értesíti a Vevőt. Amennyiben a Vevő már kifizette a rendelését vagy annak egy részét, a kifizetett összeget az Eladó 30 napon belül visszautalja a Vevő számlájára.
  1. Jogok

Az adásvételi szerződés alapján felmerülő kapcsolatokat és esetleges vitákat kizárólag a Szlovák Köztársaság alkalmazandó jogszabályainak megfelelően, a Szlovák Köztársaság bíróságai fogják megoldani.

  1. Szerződés archiválása
 

A megkötött adásvételi szerződést az Eladó az ebből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából archiválja. Ezek harmadik fél számára nem hozzáférhetőek. A jelen ÁSZF megtalálható a webáruház weboldalán, ezáltal archiválásuk, sokszorosításuk és a Vevő általi megismerkedés lehetővé válik.

  1. Az adásvételi szerződés Vevő általi megkötésével járó költségek a Vevőt terhelik – a távközlési eszközök (Internet) használatát a Vevő viseli, és függ az általa alkalmazott távközlési eszközöktől és azok használatának áraitól.
  2. Általános tájékoztatás az adásvételi szerződés megkötése előtt

Az Eladó a jelen ÁSZF-en keresztül a megrendelés elküldése előtt egyértelműen, érthetően és pótolhatatlanul tájékoztatja a Vevőt a reklamációval, a fizetéssel, az üzleti adatokról, a szállítási és egyéb feltételekkel kapcsolatos szerződéskötési információkról a jelen ÁSZF-en keresztül:

 1. a honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást
 2. az Eladó kereskedelmi nevéről és székhelyéről az Eladó a webáruház megfelelő aloldalán tájékoztatja a Vevőt
 3. Az Eladó elérhetőségei jelen ÁSZF 1.4. Pontja szerint vannak feltüntetve, ezeken a kapcsolattartó pontokon keresztül a Vevő panaszt nyújthat be az árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén a Vevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 4. a fizetési és szállítási feltételek, azt az időtartamot, amelyen belül az Eladó vállalja az áru szállítását (az áru feladásának ideje, amelyhez a Vevő választása alapján hozzá kell adni a szállítás idejét), a webáruház megfelelő katalógus oldalán feltüntetjük
 5. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.
 6. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
 7. A termékekhez és felhasznált alapanyagokhoz tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért felelősséget az Eladó nem vállal.
 8. Az Eladó nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. A Vevő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e, így megrendelő köteles meggyőződni a termékekhez felhasznált alapanyagokról, arról kifejezett tájékoztatást kérni, annak érdekében, hogy a megrendelő személyében rejlő esetleges egészségügyi kockázatokat, így különösen az allergiás reakciókat kizárja. A vevő személyében rejlő egészségügyi kockázatokért az Eladó nem vállal felelõsséget.
 
 1. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén szolgáltató a megrendelt termék újraszállítását kizárólag az ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el.
 1. A szolgáltató a teljesítést házhozszállítással vagy személyes átvétel útján végzi. A szolgáltató részteljesítést nem vállal és nem fogad el.
 1. FELÜGYELET

A felügyeleti hatóság: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)

 1. Az információk biztonsága és védelme, valamint a személyes adatok

védelme Üzemeltető:

Premier Sport Tour, s. r. o. , társaság, székhelye: Na Revíne 29/C Pozsony, 831/01

Statisztikai számjel: 46219455, Adószám: SK2023285616, bejegyezve a Pozsony III Járási Bíróság cégjegyzékében a Sro rész, 73743/B betét alatt

II. Direct Parcel Distribution SK s.r.o., társaság, székhelye: nám. Technická 7 , 821 04 Pozsony ,Statisztikai számjel: 35834498, bejegyezve a Pozsony I Járási Bíróság cégjegyzékében a Sro rész, 26367/B betét alatt.

Harmadik felek csak az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott esetekben férhetnek hozzá az ügyfelek személyes adataihoz (különösen közigazgatási vagy büntetőeljárás során, a fogyasztói jogok védelme, a Szlovák Posta által történő áruszállítás esetén). Ha az árut a futárcég, a

Direct Parcel Distribution SK s.r.o. szállítja, amelynek székhelye nám. Technická 7, 821 04 Pozsony, Statisztikai számjel: 35834498, bejegyezve a Pozsony I Járási Bíróság cégjegyzékében a Sro rész, 26367/B betét alatt, a Vevő személyes adatait (név, vezetéknév, szállítási cím, telefon, e-mail cím) ezen szolgáltató is megkapja.

 1. ÁRAK
  1. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját.
  2. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, – akkor az Eladó nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Vevő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
 2. FIZETÉSI FELTÉTELEK
  1. Az áru megrendelésekor a Vevő köteles választani az áru vételárának fizetési módjainak egyikéből
 
  1. Az Eladó az áruk vételárának a következő fizetési módokat engedélyezi:
 1. készpénzben történő fizetés
 2. fizetés on-line bankkártyával
 3. utánvéttel az áru átadásakor (a készpénzt a fuvarozó átveszi az ügyféltől).
  1. banki utalással a következő bankszámlaszámra: HU12 1209 2000 0179 1719 0010 0000 (Raiffeisen bank) Az áru az Eladó tulajdonában marad a vételár teljes kifizetéséig.

 

  1. A megrendelés visszaigazolásával a Vevő egyetért az áru vételárának és szállítási költségeinek megfizetésével, valamint a Vevő választása szerinti fizetési móddal.
 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
  1. A Vevő szerint választott szállítási módon juttatja el az Eladó az árut a Vevőnek
  2. Az Eladó a következő szállítási módokat feltételezi és engedélyezi:
 2. Személyes átvétel: Az árut csak a Vevő veheti át. Az árut átvevő személynek ismernie kell az árucikk rendelési számát, és ha szükséges, nyomtatott árucikk rendeléssel kell rendelkeznie
 3. Postával történő szállítás – A szállítás árát a megrendelés napján érvényes árjegyzék szabályozza
 4. Futárral történő feladás – A szállítás árát a megrendelés napján érvényes árjegyzék szabályozza
  1. A megrendelő köteles gondoskodni a termék átvételéről, kiszállítás esetén a kiszállítási címen köteles gondoskodni a termék átvételéről. A megrendelt termék az átvevőnek kerül átadásra. Átvevő megjelölése nélkül a termék a szállítási címen található, vagy a termékért jelentkező bármely cselekvőképes természetes személynek adható át a visszaigazolási szám felmutatása után. A megrendelt termék csak akkor hagyható a helyszínen, amennyiben ellenértéke kifizetésre került.
  2. Amennyiben a rendelés átvételét a Vevő megtagadja, fenntartja a jogot, hogy a Vevő esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján. Sikertelen kézbesítés esetén a szállító egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az Eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli. Megrendelő a rendelése feladásakor megjelölheti azt a személyt, aki részére a megrendelt terméket át kell adni.
  3. A Vevő jogosult megtagadni a küldemény átvételét, ami nem felel meg az adásvételi szerződésnek azzal, hogy a küldemény pl. hiányos, kivéve azokat az eseteket, amikor a megrendelést egynél több szállítással dolgozzák fel (akkor az egyes szállításokat nem tekintik hiányosnak) vagy sérültek. Ha a Vevő ilyen sérült szállítmányt elfogad a fuvarozótól, akkor a fuvar szállítási protokolljában le kell írni a kárt. Abban az esetben, ha a Vevő az átvétel után felfedezi a küldemény tartalmának sérülését, legkésőbb 24 órán belül el kell küldeni a küldemény sérüléséről szóló jelentést az [email protected] e-mail címre.
 
  1. A szállítás hiányosságával vagy külső sérülésével kapcsolatos további panaszok nem vonják el a fogyasztótól a panasz jogát, de lehetőséget adnak az Eladónak annak bizonyítására, hogy ez nem a vételi szerződés megsértése.
  2. Ha a szállítási határidő meg van jelölve, az azt jelenti, hogy az eladó biztosítja az áru szállítását a fuvarozónak (vagy a beszállítási pontig történő szállítást) a megadott határidőn belül, és a fuvarozó szállítási idejét hozzá kell adni ehhez az időszakhoz a Vevő választása szerint.
 1. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS
  1. A 102/2014. Sz. Törvény a Fogyasztók Védelméről 7. szakaszának rendelkezései szerint a vevőnek joga van az így megkötött adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni az áru átvételének napjától vagy a szolgáltatási szerződés megkötésétől számított 14 napon belül. A szerződéstől való elállás időtartama akkor tekinthető megtartottnak, ha a szerződésről való elállásról szóló értesítést legkésőbb a határidő utolsó napjáig megküldték az Eladónak. A Vevő a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt is elállhat az áru leszállításának tárgyától. A Vevő e- mailben értesíti az Eladót az elállási szándékáról.
   1. Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállási értesítésnek a Vevő részére történő kézbesítésétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a Vevőnek a szerződés alapján vagy a szerződéssel kapcsolatban tőle kapott összes fizetést, ideértve a szállítási, kézbesítési és postai költségeket. Az Eladó nem köteles visszafizetni a Vevőnek az áruk átadását megelőzően, vagy amíg a Vevő nem bizonyítja az áru visszaszolgáltatását az Eladónak, csak akkor, ha az Eladó személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján javasolja az áru átvételét.
   1. Az Eladó köteles a fizetéseket a Vevőnek oly módon visszatéríteni, amilyen módon a Vevő fizetett az áruért. Ez nem sérti a Vevő azon jogát, hogy megállapodjon az Eladóval egy másik fizetési módról, ha a Vevőt nem terhelik további díjak.
   2. Az Eladó nem köteles megtéríteni a Vevőnek a többletköltségeket, ha a Vevő kifejezetten az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos kézbesítési módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltségek a Vevő által választott szállítási költségek és az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos kézbesítési módszer költségei közötti különbség.
   3. A Vevő köteles legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az árut az Eladónak vagy az Eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján kívánja átvenni az árut. Az első mondatban említett határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut szállítási célra legkésőbb a határidő utolsó napjáig átadták.
   1. A szerződéstől való elállás után a Vevő csak az áru visszaküldésének költségeit viseli.
   2. A Vevő csak az áru értékének minden olyan csökkenéséért felel, amely az áruk ilyen kezelése következtében következett be, és amely meghaladja az áru jellemzőinek és működőképességének megállapításához szükséges bánásmód körét.
 
  1. A Vevő köteles a teljes árut, minden dokumentummal együtt, sértetlenül, tisztán, lehetőleg az eredeti csomagolásában visszaküldeni abban az állapotban és értékben, amelyben az árut átvette, ellenkező esetben ő felel az áruk ilyen kezelés által okozott értékének csökkenéséért. meghaladja az áruk jellemzőinek és funkcionalitásának meghatározásához szükséges kezelés körét.
  1. A Vevő nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amelynek tárgya:
 1. a Vevő egyedi igényeinek megfelelő áru, egyedi termék vagy kifejezetten egyetlen fogyasztónak szánt termék értékesítése,
 2. védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyek védőcsomagolása a szállítás után megrongálódott

 

 1. JÓTÁLLÁSI ÉS REKLAMÁCIÓS FELTÉTELEK

 

  1. Az eladó jótállást nyújt a Vevőknek az eladott árukra. A jótállás a Szlovák Köztársaság jogszabályai által meghatározott feltételekkel történik.
  2. A vásárlási bizonylat garanciaként szolgál az áruk számára, kivéve, ha külön garanciakártyát állítanak ki.
  3. Eltérő rendelkezés hiányában a Vevő minden termékére vonatkozó jótállási idő 24 hónap. A jótállási időszak azon a napon kezdődik, amikor az árut a Vevő átveszi. Garancia és jótállási idő olyan Vevők számára, akik jogi személyek – akik üzleti tevékenység vagy egyéb vállalkozási tevékenység miatt vásárolnak árut, a Szlovák Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. Jelen ÁSZF 2018.06.1-től érvényes
  2. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, az új verziónak az www.fbtfanshop.hu weboldalán történő elhelyezésével.
  1. A Vevő a megrendelés elküldésével elfogadja az ÁSZF-ket.
  2. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et használja az www.fbtfanshop.hu weboldalon keresztüli adásvételi szerződés megkötésekor, és nem fogadja el a Vevő által előírt üzleti feltételeket.

Keresés

COOKIES

Szeretnénk olyan tartalommal szolgálni Önnek, amely valóban érdekli, ezért sütiket (cookies) használunk a honlapon. Kattintson a MENTÉS gombra, ha beleegyezik a sütik használatába és a statisztikai adatok gyűjtésébe a honlapon a releváns tartalom és reklám megjelenítése céljából.

A beállításokat az egyes elemekre kattintva módosíthatja. Ha további információra van szüksége a GDPR -ről, látogassa meg a következő oldalt.

Adatkezelés célja